وب سایت شخصی مرتضی یکماز

به وب سایت من خوش آمدید

در این وب سایت می توانید به اطلاعاتی پیرامون سابقه تحصیل و تدریس من دست یابید

تمام منابع مرتبط با دروسی که تدریس می کنم، در این وب سایت قابل دسترسی است

آخرین اخبار

اسامی دانشجویان برتر
درس ساختمان داده

اسامی نفرات برتر آزمون درس ساختمان داده و الگوریتم در نیمسال اول 99-98 به شرح زیر است:
1- آقای محسن پناهی
2- آقای محمد هاشمی
3- آقای محمدرضا عیاری

برگزاری
کلاس ساختمان داده

کلاس درس ساختمان داده در تاریخ 5 دی ماه تشکیل خواهد شد.

برگزاری
کلاس ساختمان داده

کلاس درس ساختمان داده در تاریخ 28 آذر ماه تشکیل خواهد شد.

عدم برگزاری
کلاس ساختمان داده

به دلیل رخداد پیش آمده، امکان تشکیل کلاس درس ساختمان داده در تاریخ 21 آذر ماه نمی باشد. تشکیل کلاس در هفته های آتی در همین وب سایت اطلاع رسانی می گردد.

منابع درسی